Vous êtes ici

Thông tin về Wallonie-Bruxelles International

Espace International Wallonie-Bruxelles - cliquer pour agrandir
Espace International Wallonie-Bruxelles

 

Chúng tôi là ai ?

Wallonie-Bruxelles International (WBI) là cơ quan phụ trách các mối quan hệ quốc tế của vùng Wallonia Brúc-xen. Cơ quan này là công cụ của chính sách quốc tế được lãnh đạo bởi Wallonia, Liên đoàn Wallonia Brúc-xen và Ủy ban Cộng đồng pháp ngữ của Vùng thủ đô Brúc-xen (COCOF).

Nhiệm vụ của WBI, không chỉ trong khuôn khổ các thỏa thuận với 70 quốc gia và vùng lãnh thổ mà cả trong các cơ quan đa phương, là tăng cường tác động, ảnh hưởng và hình ảnh ở nước ngoài của khu vực Wallonia Brúc-xen và các yếu tố của khu vực này (các nhà sáng tạo, nghệ sĩ, doanh nhân, sinh viên, cơ sở giáo dục đại học, nhà nghiên cứu,…).

WBI thúc đẩy các thành phần của Wallonia Brúc-xen với vai trò thực thể có năng lực hành động quốc tế và bảo vệ các giá trị và lợi ích của mỗi bên, trên tinh thần hợp tác và hỗ trợ lẫn nhau.

WBI tập trung các nhiệm vụ của mình theo logic hợp tác với người sử dụng dịch vụ, các tác nhân công cộng và những người ra quyết định chính trị và với định hướng "người sử dụng dịch vụ" được thúc đẩy bởi tham vấn và thông tin thường trực.

Như đã chỉ ra trong Điều 2 của thỏa thuận hợp tác giữa Cộng đồng Pháp ngữ, Vùng Wallonia và Ủy ban Cộng đồng Pháp ngữ của Vùng thủ đô Brúc-xen, điều này tạo ra một thể chế chung cho quan hệ quốc tế ở Wallonia-Brussels, được phê chuẩn bởi nghị định ngày 9 tháng 5 năm 2008: « WBI chịu trách nhiệm chuẩn bị và điều phối các mối quan hệ quốc tế cũng như thực hiện các nhiệm vụ yêu cầu bởi các mối quan hệ này trong các vấn đề thuộc về Cộng đồng Pháp ngữ và Vùng Wallonia, bao gồm cả các vấn đề đã được chuyển giao từ Cộng đồng Pháp ngữ và các vấn đề của Ủy ban Cộng đồng Pháp ngữ đã được chuyển giao bởi Cộng đồng Pháp ngữ. WBI thực hiện chính sách được xác định bởi Chính phủ Cộng đồng Pháp ngữ, Chính phủ Vùng Wallonia và Hội đồng Cộng đồng Pháp ngữ.

 

Công việc của chúng tôi

Nhiệm vụ của WBI được thể hiện cụ thể thông qua năm phương diện:

 • Đại diện ngoại giao
 • Hỗ trợ phát triển dự án
 • Thúc đẩy
 • Phát triển mạng lưới
 • Tư vấn và quản lý chiến lược

Những nhiệm vụ này được thể hiện thông qua các hành động được thực hiện trong khuôn khổ:

 • Hợp tác phát triển,
 • quyền con người,
 • văn hóa,
 • y tế và các vấn đề xã hội,
 • môi trường,
 • giao lưu thanh thiếu niên,
 • giáo dục và đào tạo,
 • giáo dục đại học,
 • nghiên cứu và đổi mới.

 

Mạng lưới ngoại giao và các lĩnh vực của chúng tôi ở nước ngoài

Thông qua các đại diện ở nước ngoài, Wallonie-Bruxelles International cung cấp cho các nhà khai thác của Wallonia Brúc-xen sự hỗ trợ, tư vấn và các hoạt động phù hợp với nhu cầu của họ và đặc điểm cụ thể của các quốc gia trong khu vực tài phán của họ.

WBI hoạt động thông qua một mạng lưới các Đoàn đại biểu có địa vị ngoại giao tại Berlin, Bucharest, Dakar, Geneva, Hà Nội, Kinshasa, La Haye, Paris, Bắc Kinh, Québec, Rabat, Santiago de Chile, Tunis, Warsaw và Brúc-xen (Đại diện cho Liên minh châu Âu).

Mạng lưới ở nước ngoài cũng bao gồm các mạng lưới trong lĩnh vực:

 • Các cán bộ liên lạc khoa học (ALS) ở Thụy Điển, Brazil, Hoa Kỳ, Đức, Thụy Sĩ và Canada
 • Các cán bộ liên lạc văn hóa và học thuật (ALAC) tại Nam Phi, Brazil, Chile, Trung Quốc, Croatia, Hungary, Nhật Bản, Litva, Ba Lan, Vương quốc Anh và Serbia.

Các nhà quản lý dự án địa phương WBI cũng tăng cường một số vị trí về kinh tế và thương mại ở London, New York và Tokyo.

Mạng lưới của WBI cũng bao gồm hai trung tâm văn hóa: Trung tâm Wallonie-Bruxelles ở Paris và Trung tâm Wallonie-Bruxelles ở Kinshasa cũng như Théâtre des Doms ở Avignon.

Mạng lưới đại diện và liên lạc của Wallonie-Bruxelles International là một phần của cách tiếp cận bổ sung với mạng lưới đại diện kinh tế và thương mại của Cơ quan Wallonia về xuất khẩu và đầu tư nước ngoài (AWEX) nhằm cung cấp cho các nhà khai thác của chúng tôi việc phủ sóng quốc tế toàn điện và sự tiếp sức trên toàn thế giới.