Despre Wallonie-Bruxelles International

Espace International Wallonie-Bruxelles
Espace International Wallonie-Bruxelles

 

Cine suntem?

Wallonie-Bruxelles International (WBI) este organismul responsabil cu relațiile internaționale ale regiunii Valonia-Bruxelles. Acesta este un instrument al politicii internaționale adoptate de Valonia, Federația Valonia-Bruxelles și Comisia comunitară franceză a Regiunii Bruxelles-Capitală (COCOF).

În cadrul acordurilor semnate cu 70 de țări și regiuni dar și prin poziția adoptată în sânul forurilor multilaterale, misiunea WBI este de a crește impactul, influența și notorietatea regiunii Valonia-Bruxelles și a actorilor acesteia (creatori, artiști, antreprenori, studenți, instituții de învățământ superior, cercetători,…) în străinătate.

WBI se ocupă de promovarea componentelor regiunii Valonia-Bruxelles în calitate de entități cu capacitatea de acțiune la nivel internațional și apără valorile și interesele părților implicate, într-un spirit de cooperare și ajutor reciproc.

WBI își concentrează misiunile în logica unei relații de parteneriat cu beneficiarii, actorii publici și factorii de decizie politică, cu o orientare către „beneficiari” alimentată de acțiuni de consultanță și informare permanentă.

După cum se subliniază în Articolul 2 din Acordul de cooperare dintre Comunitatea franceză, Regiunea valonă și Comisia comunitară franceză a Regiunii Bruxelles-Capitală, ratificat prin decretul din data de 9 mai 2008 și care creează o entitate comună pentru relațiile internaționale ale regiunii Valonia-Bruxelles: „WBI este responsabil de pregătirea și coordonarea relațiilor internaționale, precum și de execuția sarcinilor relevante, în domeniile care intră sub incidența atribuțiilor Comunității franceze, ale Regiunii valone, în ceea ce privește domeniile a căror exercitare a fost transferată de către Comunitatea Franceză și sub incidența Comisiei comunitare franceze, în cadrul domeniilor a căror exercitare a fost transferată de către Comunitatea franceză. Acesta implementează politica definită de guvernul Comunității franceze, guvernul Regiunii valone și de Colegiul Comisiei comunitare franceze”.

 

Atribuțiile noastre

Misiunea WBI este materializată concret prin intermediul a cinci atribuții:

 • Reprezentare diplomatică
 • Susținere a dezvoltării proiectelor
 • Promovare
 • Punere în rețea
 • Consiliere și monitorizare strategică

Aceste atribuții se exprimă prin acțiuni desfășurate în cadrul:

 • cooperării în vederea dezvoltării,
 • drepturilor omului,
 • culturii,
 • sănătății și problemelor sociale,
 • mediului,
 • schimburilor de tineri,
 • învățământului și formării profesionale,
 • învățământului superior,
 • cercetării și inovării.

 

Rețelele noastre diplomatice și sectoriale în străinătate

Prin intermediul reprezentanțelor din străinătate, Wallonie-Bruxelles International oferă operatorilor din regiunea Valonia-Bruxelles consiliere, consultanță și activități adaptate nevoilor acestora și problemelor specifice țării în care au jurisdicție.

WBI își exercită activitatea prin intermediul unei rețele de Delegații generale care au statut diplomatic la Berlin, București, Dakar, Geneva, Hanoi, Kinshasa, Haga, Paris, Beijing, Quebec, Rabat, Santiago de Chile, Tunisia, Varșovia și Bruxelles (Reprezentare la nivelul Uniunii Europene).

Rețeaua din străinătate prezintă, de asemenea, rețele sectoriale:

 • Ofițeri de legătură științifică (Agents de Liaison Scientifique – ALS) în Suedia, Brazilia, Statele Unite, Germania, Elveția și Canada
 • Ofițeri de legătură academică și culturală (Agents de Liaison Académique et Culturelle – ALAC) în Africa de Sud, Brazilia, Chile, China, Croația, Ungaria, Japonia, Lituania, Polonia, Regatul Unit și Serbia.

Agenții responsabili de proiectele WBI la nivel local consolidează, de asemenea, mai multe posturi din domeniul economic și comercial în Londra, New-York și Tokio.

Rețeaua WBI include, de asemenea, două centre culturale: Centrul Valonia-Bruxelles de la Paris și Centrul Valonia-Bruxelles din Kinshasa, precum și Théâtre des Doms din Avignon.>

Rețelele de reprezentare și legătură ale Wallonie-Bruxelles International fac parte dintr-un demers de complementaritate cu rețeaua de reprezentare economică și comercială a Agenției valone pentru export și investiții străine (AWEX) în scopul de a le oferi operatorilor noștri o acoperire completă la nivel internațional și punți de legătură pretutindeni în lume.

 

Agențiile noastre sectoriale

Wallonie-Bruxelles International prezintă, de asemenea, dispozitive sectoriale și transversale a căror grilă de lectură este mai mare decât cea a unei zone geografice limitate. Domeniile de acțiune sunt variate: Cultură, educație și formare, tineret...

 

Cultură

Agențiile specializate au un rol esențial în favorizarea diseminării și implementării operatorilor culturali la nivel internațional, mai ales prin:

 • organizarea unor acțiuni de focalizare sau a unor manifestații specifice în străinătate, destinate să asigure vizibilitatea creatorilor noștri și să deschidă perspectivele unor parteneriate viitoare;
 • realizarea unor instrumente de promovare și de informare, atât pentru rețelelor profesionale din străinătate, cât și pentru actorii din Valonia și Bruxelles;
 • un serviciu de „coaching” pentru operatori la nivel internațional.

Wallonie-Bruxelles Architectures
Wallonie-Bruxelles Design Mode
Wallonie-Bruxelles Images
Wallonie-Bruxelles Musiques
Wallonie-Bruxelles Théâtre Danse

 

Învățământul superior

Wallonie-Bruxelles Campus

Wallonie-Bruxelles Campus este o agenție a WBI care are rolul de a promova pe scena internațională învățământul superior din Belgia francofonă și de a ajuta studenții din străinătate care își doresc să efectueze un sejur de studii în cadrul acestuia. Aflați mai multe despre Wallonie-Bruxelles Campus și despre serviciile sale accesând site-ul web >> www.studyinbelgium.be

 

Tineretul

Bureau International Jeunesse (BIJ)

Biroul internațional pentru tineret este un serviciu al agenției Wallonie-Bruxelles International administrat de către Federația Valonia-Bruxelles și implementat cu scopul de a gestiona programele internaționale destinate tinerilor din Valonia și Bruxelles în afara cadrului școlar. Anual, peste 5.000 de tineri adulți beneficiază de aceste surse de finanțare. Aflați mai multe despre Biroul internațional pentru tineret și despre serviciile sale accesând site-ul web >> www.lebij.be

 


Dernière mise à jour
28.07.2021 - 15:38

Retour