Kilka słów o Wallonie-Bruxelles International

Espace International Wallonie-Bruxelles
Espace International Wallonie-Bruxelles

 

O nas

Wallonie-Bruxelles International (WBI) jest instytucją odpowiedzialną za stosunki międzynarodowe Walonii-Brukseli. Jest instrumentem polityki międzynarodowej prowadzonej przez Walonię, Federację Walonia-Bruksela i Komisję Wspólnotową Francuską Regionu Stołecznego Brukseli (COCOF).

W ramach porozumień zawartych z 70 krajami i regionami, jak również dzięki pozycji zajmowanej na wielostronnych forach, misją WBI jest zwiększanie wpływu, oddziaływania i znaczenia za granicą regionu Walonia-Bruksela oraz działających w jego obrębie podmiotów, takich jak twórcy, artyści, przedsiębiorcy, studenci, instytucje szkolnictwa wyższego, naukowcy i inni.

WBI promuje instytucje regionu Walonia-Bruksela jako jednostki posiadające zdolność do prowadzenia działań na skalę międzynarodową, broni wartości i interesów każdej ze stron, w duchu współpracy i wzajemnej pomocy.

WBI prowadzi działania zgodnie z koncepcją partnerstwa z „użytkownikami”, podmiotami publicznymi i decydentami politycznymi oraz ukierunkowane na użytkowników przez stały proces konsultacji i wymiany informacji.

Jak podkreślono w artykule 2 umowy o współpracy między Wspólnotą Francuską, Regionem Walońskim i Komisją Wspólnotową Francuską Regionu Stołecznego Brukseli, ustanawiającej wspólny podmiot dla stosunków międzynarodowych Walonii-Brukseli i ratyfikowanej dekretem z dnia 9 maja 2008 roku: „WBI jest odpowiedzialna za nawiązywanie i koordynowanie stosunków międzynarodowych, jak również wykonywanie zadań z nimi związanych w zakresie wynikającym z uprawnień Wspólnoty Francuskiej, Regionu Walońskiego, w tym w sprawach, których realizacja została jej powierzona przez Wspólnotę Francuską, oraz z uprawnień nadanych przez Komisję Wspólnotową Francuską w sprawach, których prowadzenie zostało jej przekazane przez Wspólnotę Francuską. Realizuje politykę ustaloną przez Rząd Wspólnoty Francuskiej, Rząd Regionu Walońskiego i Kolegium Komisji Wspólnoty Francuskiej”.

 

Nasze specjalności

WBI realizuje swoją misję w ramach pięciu sektorów działalności:

 • Przedstawicielstwo dyplomatyczne
 • Wspieranie rozwoju projektów
 • Działania promocyjne
 • Tworzenie sieci kontaktów
 • Doradztwo i prognozowanie strategiczne

Specjalności te znajdują swoje odzwierciedlenie w działaniach prowadzonych w ramach:

 • współpracy na rzecz rozwoju,
 • praw człowieka,
 • kultury,
 • zdrowia i spraw społecznych,
 • środowiska,
 • wymian dla młodzieży,
 • nauczania i szkolenia,
 • szkolnictwa wyższego,
 • badań i innowacji.

 

Nasze sieci dyplomatyczne i sektorowe za granicą

Wallonie-Bruxelles International dzięki przedstawicielstwu za granicą oferuje podmiotom Walonii-Brukseli wsparcie, doradztwo i działania dostosowane do ich potrzeb oraz specyfiki krajów podlegających ich jurysdykcji.

WBI prowadzi działania przez sieć Przedstawicielstw Generalnych posiadających status dyplomatyczny w Berlinie, Bukareszcie, Dakarze, Genewie, Hanoi, Kinszasie, Hadze, Paryżu, Pekinie, Quebecu, Rabacie, Santiago de Chile, Tunisie, Warszawie i Brukseli (Przedstawicielstwo przy Unii Europejskiej).

Sieć za granicą obejmuje również sieci sektorowe:

 • Agentów Łącznikowych ds. Naukowych (ALS) w Szwecji, Brazylii, Stanach Zjednoczonych Ameryki, Niemczech, Szwajcarii i Kanadzie oraz
 • Agentów Łącznikowych ds. Akademickich i Kulturalnych (ALAC) w Afryce Południowej, Brazylii, Chile, Chinach, Chorwacji, Japonii, na Litwie, w Polsce, Wielkiej Brytanii, Serbii i na Węgrzech.

Osoby odpowiedzialne za realizację lokalnych projektów WBI udzielają również wsparcia w dziedzinach gospodarczych i handlowych w Londynie, Nowym Jorku i Tokio.

Sieć WBI obejmuje również dwa ośrodki kulturalne: Ośrodek Walonii-Brukseli w Paryżu i Ośrodek Walonii-Brukseli w Kinszasie, a także teatr Théâtre des Doms w Awinionie.

Sieci przedstawicielstwa i kontaktów Wallonie-Bruxelles International wpisują się w działania uzupełniające wraz z siecią przedstawicielstwa gospodarczego i handlowego Walońskiej Agencji ds. Eksportu i Inwestycji Zagranicznych (AWEX) w celu zaoferowania naszym przedsiębiorcom relacji międzynarodowych i wsparcia na całym świecie.

 

Nasze agencje sektorowe

Wallonie-Bruxelles International dysponuje narzędziami sektorowymi i systemowymi wykraczającymi poza wyznaczone obszary geograficzne. Działania prowadzone są w wielu dziedzinach: kultura, kształcenie i szkolenie, młodzież…

 

Kultura

Specjalistyczne agencje odgrywają ważną rolę w promowaniu rozpowszechniania i ustanawiania organizatorów działalności kulturalnej w skali międzynarodowej, między innymi za sprawą:

 • organizowania zagranicznych spotkań i imprez, mających na celu promowanie naszych twórców i tworzenie perspektyw dla przyszłej współpracy;
 • opracowywania narzędzi promocyjnych i informacyjnych zarówno dla zagranicznych pośredników, jak i podmiotów w Regionie Walońskim i Brukseli;
 • usług coachingowych operatorów w skali międzynarodowej.

Wallonie-Bruxelles Architectures
Wallonie-Bruxelles Design Mode
Wallonie-Bruxelles Images
Wallonie-Bruxelles Musiques
Wallonie-Bruxelles Théâtre Danse

 

Szkolnictwo wyższe

Wallonie-Bruxelles Campus

Wallonie-Bruxelles Campus jest agencją WBI, której celem jest promowanie szkolnictwa wyższego francuskojęzycznej Belgii na arenie międzynarodowej oraz pomoc zagranicznym studentom, którzy chcą tam studiować. Aby dowiedzieć się więcej o Wallonie-Bruxelles Campus i prowadzonych działaniach przejdź na stronę >> www.studyinbelgium.be

 

Młodzież

Bureau International Jeunesse (BIJ) (Międzynarodowe Biuro ds. Młodzieży)

Bureau International Jeunesse jest oddziałem Wallonie-Bruxelles International współzarządzanym przez Federację Walonia-Bruksela. Oddział został utworzony w celu prowadzenia międzynarodowych programów dla młodzieży w Walonii i Brukseli poza środowiskiem szkolnym. Każdego roku z finansowania korzysta ponad 5000 młodych dorosłych. Aby dowiedzieć się więcej o Bureau International Jeunesse i jego działaniach, przejdź na stronę  >> www.lebij.be

 


Dernière mise à jour
28.07.2021 - 15:38

Retour