Over Wallonie-Bruxelles International

Espace International Wallonie-Bruxelles
Espace International Wallonie-Bruxelles

 

Wie zijn wij?

Wallonie-Bruxelles International (WBI) is de instelling die belast is met de internationale betrekkingen van 'Wallonie-Bruxelles'. Ze vormt het instrument van het internationale beleid dat wordt gevoerd door Wallonië, de Federatie Wallonië-Brussel en de Franse Gemeenschapscommissie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest (COCOF).

In het kader van akkoorden met 70 landen en regio's, maar ook door haar positie in multilaterale instanties heeft WBI als opdracht om meer impact, meer invloed en een grotere naambekendheid in het buitenland te verwerven voor 'Wallonie-Bruxelles' en haar actoren (ontwerpers, kunstenaars, ondernemers, studenten, instellingen voor hoger onderwijs, onderzoekers, …).

WBI voert promotie voor de onderdelen van 'Wallonie-Bruxelles', als entiteiten die internationaal actief zijn, en verdedigt de waarden en belangen van elke partij, in een geest van wederzijdse samenwerking en solidariteit.

WBI voert haar opdrachten uit in een partnerschapsbenadering met haar gebruikers, de publieke actoren en de beleidmakers, met een aanpak die gericht is op de 'gebruikers', op basis van permanent overleg en informatie-uitwisseling.

Zoals wordt benadrukt in Artikel 2 van het samenwerkingsakkoord tussen de Franse Gemeenschap, het Waals Gewest en de Franse Gemeenschapscommissie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest tot oprichting van een gemeenschappelijke entiteit voor de internationale betrekkingen van 'Wallonie-Bruxelles', bekrachtigd door een decreet van 9 mei 2008: ”WBI wordt belast met de voorbereiding en de coördinatie van de internationale betrekkingen, alsook met de uitvoering van de desbetreffende taken in de materies die ressorteren onder de bevoegdheden van de Franse Gemeenschap en het Waals Gewest, met inbegrip van de materies waarvan de uitoefening haar door de Franse Gemeenschap is overgedragen, en van de Franse Gemeenschapscommissie in het raam van de materies waarvan de uitoefening haar door de Franse Gemeenschap is overgedragen. Zij zorgt voor de tenuitvoerlegging van het beleid uitgestippeld door de Regering van de Franse Gemeenschap, de Regering van het Waals Gewest en het College van de Franse Gemeenschapscommissie.”

 

Wat doen wij?

De opdracht van WBI is concreet toegespitst op vijf domeinen:

 • Diplomatieke vertegenwoordiging
 • Steun voor de ontwikkeling van projecten
 • Promotie
 • Netwerken
 • Strategisch advies en opvolging

Deze domeinen worden geconcretiseerd in acties rond:

 • ontwikkelingssamenwerking,
 • mensenrechten,
 • cultuur,
 • gezondheid en sociale zaken,
 • milieu,
 • uitwisseling van jongeren,
 • onderwijs en vorming,
 • hoger onderwijs,
 • onderzoek en innovatie.

 

Onze diplomatieke en sectorale netwerken in het buitenland

Met haar vertegenwoordigingen in het buitenland biedt Wallonie-Bruxelles International de operatoren van 'Wallonie-Bruxelles' ondersteuning, advies en activiteiten, aangepast aan hun behoeften en aan de bijzonderheden van de landen van hun jurisdictie.

WBI organiseert haar acties via een netwerk van Algemene Delegaties met een diplomatiek statuut in Berlijn, Boekarest, Dakar, Genève, Hanoï, Kinshasa, Den Haag, Parijs, Peking, Québec, Rabat, Santiago de Chili, Tunesië, Warschau en Brussel (vertegenwoordiging bij de Europese Unie).

Het netwerk in het buitenland behelst ook sectorale netwerken:

 • de Wetenschappelijke Verbindingsofficiers (Agents de Liaison Scientifique of ALS) in Zweden, Brazilië, de Verenigde Staten, Duitsland, Zwitserland en Canada
 • de Academische en Culturele Verbindingsofficiers (Agents de Liaison Académique et Culturelle of ALAC) in Zuid-Afrika, Brazilië, Chili, China, Kroatië, Hongarije, Japan, Litouwen, Polen, het Verenigd Koninkrijk en Servië.

Lokale projectverantwoordelijken van WBI versterken ook verschillende economische en commerciële posten in Londen, New York en Tokyo.

Het netwerk van WBI bevat ook twee culturele centra: het 'Centre Wallonie-Bruxelles' in Parijs en het 'Centre Wallonie-Bruxelles' in Kinshasa evenals het 'Théâtre des Doms' in Avignon.

De vertegenwoordigings- en verbindingsnetwerken van Wallonie-Bruxelles International zijn opgevat als een aanvulling bij het economische en commerciële vertegenwoordigingsnetwerk van het Waalse exportagentschap AWEX (Agence wallonne à l’Exportation et aux Investissements étrangers) om onze operatoren een volledig internationaal bereik te bieden, met aankooppunten overal ter wereld.

 

Onze sectorale agentschappen

Wallonie-Bruxelles International omvat ook sectorale en transversale instanties die niet enkel actief zijn binnen een afgebakend geografisch gebied. Ze bestrijken een ruime waaier aan actiedomeinen: cultuur, onderwijs en vorming, jeugd ...

 

Cultuur

De gespecialiseerde agentschappen spelen een essentiële rol bij het promoten van de internationale bekendheid en het introduceren van culturele operatoren, met name via:

 • de organisatie van gerichte of specifieke evenementen in het buitenland met als doel onze creatievelingen meer bekendheid te geven en het pad te effenen voor toekomstige samenwerkingsverbanden;
 • de ontwikkeling van promotie- en informatietools, zowel voor de professionele contactpunten in het buitenland als voor de Waalse en Brusselse actoren;
 • coachingdiensten voor internationale operatoren.

Wallonie-Bruxelles Architectures (Architectuur)
Wallonie-Bruxelles Design Mode (Design Mode)
Wallonie-Bruxelles Images (Film)
Wallonie-Bruxelles Musiques (Muziek)
Wallonie-Bruxelles Théâtre Danse (Theater en Dans)

 

Hoger onderwijs

Wallonie-Bruxelles Campus

Het agentschap Wallonie-Bruxelles Campus maakt deel uit van het WBI en heeft als opdracht het hoger onderwijs in Franstalig België internationaal op de kaart te zetten. Daarnaast biedt het ook ondersteuning aan buitenlandse studenten die in Wallonië of Brussel willen studeren. Meer weten over het agentschap Wallonie-Bruxelles Campus en zijn diensten? Neem een kijkje op de website >> www.studyinbelgium.be

 

Jeugd

Bureau International Jeunesse (BIJ - Internationaal Bureau voor de Jeugd)

Het Bureau International Jeunesse is een dienst van Wallonie-Bruxelles International en van de Federatie Wallonië-Brussel met als doel internationale programma's buiten schoolverband op te zetten voor jongeren in Wallonië en Brussel. Jaarlijks profiteren ruim 5 000 jongeren van die ondersteuning. Meer weten over het Bureau International Jeunesse en zijn diensten? Neem een kijkje op de website >> www.lebij.be

 


Dernière mise à jour
28.07.2021 - 15:38

Retour