Thông tin về Wallonie-Bruxelles International

 

Chúng tôi là ai?

Cơ quan Ngoại giao Wallonie-Bruxelles (Wallonie-Bruxelles International/WBI) là cơ quan phụ trách hợp tác quốc tế của Wallonie-Bruxelles. Đây là cơ quan thực thi chính sách quốc tế của Chính phủ Vùng Wallonie, Chính phủ Cộng đồng người Bỉ nói tiếng Pháp và Ủy ban Cộng đồng tiếng Pháp Vùng Thủ đô Bruxelles (COCOF).

Trong khuôn khổ các Thỏa thuận với 70 quốc gia và vùng lãnh thổ, cũng như vị thế của mình trong các cơ quan đa phương, nhiệm vụ của WBI là tăng cường tác động, ảnh hưởng và hình ảnh ở nước ngoài của Wallonie-Bruxelles và các tác nhân liên quan (các nhà sáng tạo, nghệ sĩ, doanh nhân, sinh viên, cơ sở giáo dục đại học, nhà nghiên cứu,…).

WBI thúc đẩy quảng bá các đơn vị của Wallonie-Bruxelles với vai trò là thực thể có năng lực hoạt động quy mô quốc tế và bảo vệ các giá trị và lợi ích của mỗi bên, trên tinh thần hợp tác và hỗ trợ lẫn nhau.

WBI tập trung các nhiệm vụ của mình theo logic hợp tác đối tác với người sử dụng dịch vụ, với chính quyền công, những người quyết định chính sách và với định hướng "người sử dụng dịch vụ" thông qua tham vấn và thông tin thường trực.

Như đã chỉ ra trong Điều 2 của Thỏa thuận hợp tác giữa Cộng đồng Pháp ngữ, Vùng Wallonie và Ủy ban Cộng đồng tiếng Pháp Vùng Thủ đô Bruxelles, tạo một cơ quan chung cho hợp tác quốc tế của Wallonie-Bruxelles, được phê chuẩn bằng Nghị định ngày 9 tháng 5 năm 2008: “Cơ quan Ngoại giao Wallonie-Bruxelles (WBI) chịu trách nhiệm chuẩn bị và điều phối các mối quan hệ quốc tế cũng như thực thi các nhiệm vụ liên quan, trong các lĩnh vực thuộc thẩm quyền của Cộng đồng người Bỉ nói tiếng Pháp và Vùng Wallonie, bao gồm các lĩnh vực đã được chuyển giao từ Cộng đồng người Bỉ nói tiếng Pháp và Ủy ban Cộng đồng tiếng Pháp, trong khuôn khổ các lĩnh vực mà Cộng đồng Pháp ngữ của Bỉ đã chuyển giao. WBI triển khai chính sách do Chính phủ Cộng đồng người Bỉ nói tiếng Pháp, Chính phủ Vùng Wallonie và Ủy ban Cộng đồng tiếng Pháp Vùng Thủ đô Bruxelles xác định”.

Nhiệm vụ của chúng tôi

Sứ mệnh của WBI được thể hiện cụ thể thông qua năm hình thức:

 • Đại diện ngoại giao
 • Hỗ trợ phát triển dự án
 • Thúc đẩy các tác nhân và các đơn vị triển khai
 • Phát triển mạng lưới tại Bỉ và nước ngoài
 • Tư vấn,cung cấp kiến thức chuyên môn quốc tế và giám sát chiến lược

Những nhiệm vụ này được thể hiện thông qua các hoạt động trong khuôn khổ:

 • hợp tác phát triển
 • nhân quyền
 • văn hóa
 • y tế và các vấn đề xã hội
 • môi trường
 • giao lưu/trao đổi thanh thiếu niên
 • giáo dục và đào tạo
 • giáo dục đại học
 • nghiên cứu và đổi mới

Mạng lưới ngoại giao và lĩnh vực hợp tác của chúng tôi ở nước ngoài

Thông qua các đại diện ngoại giao ở nước ngoài, WBI cung cấp cho các đơn vị triển khai của Wallonie-Bruxelles sự hỗ trợ, tư vấn và tổ chức các hoạt động phù hợp với nhu cầu của họ và đặc thù của các quốc gia đối tác trong thẩm quyền của mình.

WBI triển khai các hoạt động thông qua một mạng lưới các Phái đoàn có thẩm quyền ngoại giao tại Berlin, Bucharest, Dakar, Genève, Hà Nội, Kinshasa, La Haye, Paris, Bắc Kinh, Québec, Rabat, Santiago (Chi-lê), Tunis, Warsawa và Bruxelles (Đại diện bên cạnh Liên minh châu Âu).

Bên cạnh đó, một mạng lưới nhân sự ở nước ngoài cũng bao gồm nhiều lĩnh vực:

 • Các cán bộ liên lạc khoa học (ALS) ở Thụy Điển, Brazil, Hoa Kỳ, Đức, Thụy Sỹ và Canada
 • Các cán bộ liên lạc văn hóa và học thuật (ALAC) tại Nam Phi, Brazil, Chile, Trung Quốc, Croatia, Hungary, Nhật Bản, Litva, Ba Lan, Vương quốc Anh và Serbia.
 • Các nhà quản lý dự án tại địa phương của WBI nhằm củng cố một số vị trí kinh tế và thương mại ở London, New York và Tokyo.

Mạng lưới của WBI còn bao gồm hai trung tâm văn hóa: Trung tâm Wallonie-Bruxelles ở Paris và Trung tâm Wallonie-Bruxelles ở Kinshasa cũng như Théâtre des Doms ở Avignon.

Các mạng lưới đại diện ngoại giao và liên lạc của WBI bổ sung cho mạng lưới đại diện kinh tế và thương mại của Cơ quan Ngoại thương và Đầu tư nước ngoài của Vùng Wallonie (AWEX), nhằm cung cấp cho các đối tác một sự bao phủ toàn diện và duy trì sự kết nối trên toàn thế giới.


Dernière mise à jour
17.09.2020 - 09:05

Retour